https://www.radioezam.com/Wjmg/

ارتقای جایگاه پایاکلاچ در جایزه‌ی ملی 3400 منابع انسانی

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۱
در ششمین دوره جایزه‌ی ملی ۳۴۰۰۰ منابع انسانی شرکت پایاکلاچ موفق به کسب تندیس برنزین  C1 شد.

به گزارش رادیو عظام و به نقل سکینه میرحسینی رئیس منابع انسانی پایاکلاچ این شرکت در بهمن ماه 1401 برای سومین سال، در جلسه‌ی ارزیابی ۳۴۰۰۰ شرکت کرد. در این دوره پایاکلاچ نسبت به سال قبل ارتقا یافت و توانست نشان برنزین C1 را به دست آورد. میرحسینی اضافه کرد: «هدف پایاکلاچ از شرکت در‌ این ارزیابی به هیچ وجه دریافت جایزه و‌ تندیس نبوده و این کار صرفا با هدف ارتقای فرایندهای منابع انسانی هم‌راستا با ارتقای سطح نگرش‌ پرسنل انجام شد تا شاهد اثربخشی فعالیت‌ها در‌ سطح سازمان و پرسنل باشیم.»

ارتقای جایگاه پایاکلاچ در جایزه‌ی ملی 3400 منابع انسانی

ارتقای جایگاه پایاکلاچ در جایزه‌ی ملی 3400 منابع انسانی