https://www.radioezam.com/UTgJ/

برگزاری جلسه‌ی عملکرد نه ماهه‌ی مدیران هلدینگ عظام در سرای عامری‌ها

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | منبع: رادیو عظام

برگزاری جلسه‌ی عملکرد نه ماهه‌ی مدیران هلدینگ عظام در سرای عامری‌ها
هتل عامری‌های کاشان روز یازدهم و دوازدهم بهمن ماه 1401 میزبان مدیران عظام بود.
به گزارش رادیو عظام این مراسم با حضور عباس ایروانی بنیان‌گذار هلدینگ عظام، هیئت همراه و مدیران شرکت‌ها در دو روز برگزار شد. روز سه‌شنبه یازدهم بهمن به برنامه‌های جانبی مثل مراسم سنتی عرق‌گیری هل و دارچین، اجرای موسیقی زنده و نمایش اختصاص یافت و روز چهارشنبه مدیران شرکت‌ها در جلسه‌ای گزارش عملکرد نه ماهه‌ی خود و کارکنان‌شان را ارائه دادند.

لازم به ذکر است علاوه بر گزارش عملکرد، در این روز نهال درخت انار در حیاط اصلی سرای عامری‌های کاشان توسط عباس ایروانی کاشته شد و به پیشنهاد ایشان اسم این نهال «درخت عظام» نام گرفت.

برگزاری جلسه‌ی عملکرد نه ماهه‌ی مدیران هلدینگ عظام در سرای عامری‌ها

برگزاری جلسه‌ی عملکرد نه ماهه‌ی مدیران هلدینگ عظام در سرای عامری‌هابرگزاری جلسه‌ی عملکرد نه ماهه‌ی مدیران هلدینگ عظام در سرای عامری‌ها

برگزاری جلسه‌ی عملکرد نه ماهه‌ی مدیران هلدینگ عظام در سرای عامری‌ها

برگزاری جلسه‌ی عملکرد نه ماهه‌ی مدیران هلدینگ عظام در سرای عامری‌ها

برگزاری جلسه‌ی عملکرد نه ماهه‌ی مدیران هلدینگ عظام در سرای عامری‌ها

برگزاری جلسه‌ی عملکرد نه ماهه‌ی مدیران هلدینگ عظام در سرای عامری‌ها