https://www.radioezam.com/9HNs/

گزارشی از کوهنوردی بانوان هلدینگ عظام

تاریخ انتشار: ۰۳ شهریور ۱۴۰۰ | منبع: رادیو عظام
گزارشی از کوهنوردی بانوان هلدینگ عظام

تاکید هلدینگ عظام بر ایجاد فرصت‌های برابر در زمینه امکانات رفاهی، بویژه ورزشی، برای خانم‌ها و آقایان به صورت توامان است. در این میان خانم ایروانی اهتمامی جدی بر راه اندازی فعالیت‌های گروهی بانوان در زمینه ورزشی دارند. درهمین راستا سه شنبه‌ها عصر گروهی متشکل از خانم‌های هلدینگ عظام قرار بر کوهنوردی گذاشته‌اند.


گزارشی از کوهنوردی بانوان هلدینگ عظام

عصر سوم شهریور قرار شد رادیو عظام گزارشی از کوهنوردی بانوان تهیه کند. آذین جوادزاده خبرنگار رادیو عظام همراه خانم‌های کوهنورد شد و گزارش او را با هم می‌خوانیم:

هماهنگی‌ها انجام شد و قرار شد همراه گروه بشوم. ساعت شش باید راه می‌افتادیم، دوربین را برداشتم و راه افتادم به سمت جایی که قرار بود شروع کنیم. قبل از شش رسیدم. کم کم سر و کله خانم‌ها پیدا شد، راستش فکر میکردم تعداد بیشتر باشد اما با من هفت نفر شدیم و راه افتادیم، قرار شد سبک پیاده‌روی کنیم تا به کسی فشار نیاید و خدای نکرده کسی آسیب نبیند.

خانم ایروانی به همراه تعدادی از خانم های هلدینگ عظام

از اول راه هم کری خواندیم  که چه کسی زودتر از نفس می‌افتد، قرار بود تا جایی برویم که همه بتوانند و اگر کسی نتوانست کل گروه دیگر ادامه ندهد. همین هم باعث شد کسی به این زودی دم از خستگی و کم آوردن نزند. چندبار توقف کردیم برای گرفتن عکس و آب خوردن و استراحت. همین که می‌دیدی زنان عظام از هر فرصتی برای نشان دادن اتحاد خودشان استفاده می‌کنند لذت بخش بود. داشتیم فکر می‌کردیم که چطور این فعالیت گروهی خانم‌ها را به کارخانه‌ها و دفاتر دیگر گروه منتقل کنیم و ایده دادیم.
حرف خانم ایروانی این بود که نباید اجرای تمام ایده‌ها منوط به تهران و خود هلدینگ باشه.

گزارشی از کوهنوردی بانوان هلدینگ عظام

من البته مطرح کردم که همیشه هر جمعی برای شکل گرفتن یک پایه اصلی می‌خواهد، یک نفر که بر خستگی خودش غلبه کند، یاالله را بگوید و بقیه هم از انرژی او انرژی بگیرند و راه بیفتند. یک چیزی مثل کاپیتان گروه. در این جمع کوچک هم خانم ایروانی همین نقش را به عهده داشت، هم خودش بالا می‌رفت و هم دیگرانی که سیمای خستگی در چهره‌شان معلوم بود را تشویق می کرد. باید تلاش کنیم برای همه کارخانه‌ها اینطور نفری پیدا کنیم.

گزارشی از کوهنوردی بانوان هلدینگ عظام


استراحت کوتاهی کردیم و برگشتیم. راستش خیلی خوب بود و خوش گذشت. کنار هم قدم برداشتن خانم‌ها و حتی برای مدتی کوتاه در قالب یک برنامه ثابت به آدم روحیه می‌دهد. کل مسیر، رفت و برگشت، یک ساعت طول کشید. خورشید داشت پایین می‌آمد که رسیده بودیم پایین. بی‌تردید تعداد خانم‌ها می‌توانست خیلی بیشتر باشد یا مسافت طولانی‌تر باشد اما این کنار هم بودن، حتی با شش نفر، جذابیت خودش را داشت. تصمیم گرفتم حتما به بقیه خانم‌ها هم بگویم که بیایند.خبر ورزش صبحگاهی استام صنعت را از اینجا بخوانید.
برچسب‌ها
ورزش زنان