https://www.radioezam.com/ZU1I/

افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۰

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ | منبع: اقتصاد آنلاین

افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۰
به گزارش خبرنگار ایلنا، دقایقی پیش، جلسه تعیین دستمزد ۱۴۰۰ خاتمه یافت. در این جلسه، میزان افزایش مزد تعیین شد.
براساس مصوبات این جلسه، برای حداقل بگیران، پایه مزد و سایر مولفه‌های مزدی ۳۹ درصد افزایش یافت. به این ترتیب، دستمزد برای کارگری با ۱.۳ فرزند با احتساب بن ۶۰۰ هزار تومانی، سنوات ۱۴۰ هزار تومانی و حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی به ۴۱۹۰۷۰۷۷ ریال رسید.


تصویب افزایش ۳۹درصدی حداقل دستمزد/ حق مسکن کارگران ۶۰۰هزار تومان شد

با افزایش ۳۹ درصدی، مزد روزانه حداقل بگیران به ۸۸۵۱۶۵ ریال و پایه مزد ماهانه به ۲۶۵۶۲۹۰۰ ریال رسید. برای سایر سطوح نیز افزایش ۲۶ درصدی و مقدار ثابت روزانه ۸۲۷۸۵ ریال (ماهانه ۲۴۸۳۵۵۵ ریال) مصوب شد. با این حساب پرونده مزد ۱۴۰۰ با این مصوبات بسته شد و همه گروه‌ها مصوبه مزدی را امضا کردند.