https://www.radioezam.com/SqOn/

برگزاری همایش کیفیت عظام

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۱ | منبع: رادیو عظام
همایش کیفیت عظام با حضورمعاونین و مدیران کیفیت شرکت‌های قطعات خودرو عظام برگزار شد.
به گزارش رادیو عظام و به نقل از خانم باقرلو رئیس کیفیت و ارزیابی عملکرد هلدینگ عظام، این همایش از طرف مدیریت هلدینگ عظام و معاونت تولید عملیات برگزار شد. هدف از برگزاری این همایش کیفیت عظام، هم افزایی تیم‌های کیفیت با یکدیگر در راستای تحقق اهداف و استراتژی‌ها، آموزش و ارائه راهکارهای بهبود کیفیت بوده است. این برنامه همزمان با گرامیداشت روز ملی کیفیت برگزار شد. در این همایش، اهداف و برنامه‌های حوزه کیفیت هلدینگ عظام با تمرکز بر ارتقاء سطح کیفیت محصولات عظام و همسو با نقشه راه عظام در افق 1405 مطرح شد. 
از جمله اهداف و برنامه های کیفیت عظام می توان به توسعه فرهنگ کیفیت و تعالی در سازمان، بهینه‌سازی هزینه‌های کیفیت و بهبود بهره‌وری، ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان،  توسعه و ارتقاء تامین کنندگان، توسعه زیرساخت‌ها و سیستم‌ها، خودکنترلی و حرکت به سمت تولید ناب نام برد.
همچنین در این همایش همکاران حوزه کیفیت شرکت‌های عظام به طرح دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود در این خصوص پرداختند و جهت تعریف اقدامات مورد نیاز و جلسات آتی برنامه‌ریزی مربوطه نیز انجام شد.

برگزاری همایش کیفیت عظام

برگزاری همایش کیفیت عظام

برگزاری همایش کیفیت عظام

برگزاری همایش کیفیت عظام