https://www.radioezam.com/wkUv/

برگزاری دوره کار تیمی در گروه مدیریت بازار

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۱ | منبع: رادیو عظام
دوره کار تیمی واحد منابع انسانی گروه مدیریت بازار در ساختمان آرژانتین برگزار شد. 
به گزارش رادیو عظام و به نقل از آقای شهاب مرادی مدیر منابع انسانی گروه مدیریت بازار از زیرمجموعه‌های هلدینگ عظام دوره آموزشی توسعه مهارت‌های فردی، در گروه‌های مختلف، برای کلیه کارکنان برگزار شده است. این دوره با اعلام نیاز مدیران گروه و با هدف توسعه مهارت‌های کار  تیمی و حل مسئله برگزار شده. مدت زمان این دوره چهار ساعت است. گروه اول آن در تاریخ ۱۲ مهر ماه و گروه دوم در تاریخ ۱۸ مهر برگزار شده است.

برگزاری دوره کار تیمی در گروه مدیریت بازار

برگزاری دوره کار تیمی در گروه مدیریت بازار

برگزاری دوره کار تیمی در گروه مدیریت بازار

برگزاری دوره کار تیمی در گروه مدیریت بازار

برگزاری دوره کار تیمی در گروه مدیریت بازار