https://www.radioezam.com/RKN0/

بزرگداشت روز جهانی پیاده‌‌روی در استام صنعت

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۱ | منبع: رادیو عظام
پرسنل استام صنعت به مناسبت روز جهانی پیاده‌روی در محل کارخانه استام صنعت پیاده‌روی کردند. 
به گزارش رادیو عظام و به نقل از خانم علیزاده واحد منابع انسانی استام، با ۵۰ نفر از پرسنل این شرکت در این روز، اقدام به پیاده‌روی و ورزش صبح‌گاهی در شرکت استام صنعت کردند. 
روز جهانی پیاده‌روی در سال ۱۹۹۱ راه‌اندازی شد. بیش از سه دهه، ده‌ها میلیون نفر با پیاده‌روی همگانی در اولین یکشنبه ماه اکتبر آن را تبدیل به روز پیاده‌روی کرده‌اند. هدف اصلی این روز ترویج فعالیت بدنی و سبک زندگی سالم است.
 شرکت استام صنعت پس از برگزاری پیاده روی گروهی و ورزش صبح‌گاهی در  پایان این برنامه از پرسنل خود با صبحانه پذیرایی کرد.

بزرگداشت روز جهانی پیاده‌‌روی در استام صنعت

بزرگداشت روز جهانی پیاده‌‌روی در استام صنعت

بزرگداشت روز جهانی پیاده‌‌روی در استام صنعت

بزرگداشت روز جهانی پیاده‌‌روی در استام صنعت