https://www.radioezam.com/nxbZ/

بازدید عباس ایروانی از مدرسه در حال ساخت شاهرود

تاریخ انتشار: ۰۹ مهر ۱۴۰۱ | منبع: رادیو عظام
عباس ایروانی در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود در سفری به شاهرود از هنرستان در حال ساخت مهرعظام بازدید کرد. 
به گزارش رادیو عظام عباس ایروانی بنیانگذار هلدینگ عظام در سفر خود به استان سمنان از نحوه ساخت و پیشرفت پروژه هنرستان در حال ساخت شاهرود بازدید کرد. این هنرستان دارای سیزده کلاس درسی و کارگاه است. پیش از این هلدینگ عظام در سوم شهریور از مدرسه دوازده کلاسه‌ای در سمنان بهره برداری کرده بود. هلدینگ عظام تعهد ساخت ۵۳۰ کلاس در مناطق محروم را در برنامه خود دارد که این هنرستان نیز جزو همان تعهدات است.
در این سفر عباس ایروانی دیداری هم با فرزندان معنوی خود در کمیته امداد داشت.

بازدید عباس ایروانی از مدرسه در حال ساخت شاهرود

بازدید عباس ایروانی از مدرسه در حال ساخت شاهرود

بازدید عباس ایروانی از مدرسه در حال ساخت شاهرود