https://www.radioezam.com/U21P/

پرداخت پاداش پیشنهادات شرکت پایاکلاچ

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | منبع: رادیو عظام
پاداش پیشنهادات سه ماهه چهارم 1401 روز دوشنبه بیست و هشت شهریور به پرسنل پایاکلاچ پرداخت شد. 
به گزارش رادیو عظام و به نقل از خانم میرحسینی رییس منابع انسانی پایاکلاچ، رویه پیشنهادات شرکت پایاکلاچ ضمن الگوبرداری از شرکت سازه گستر در آذر 1400 مورد بازبینی قرار گرفت. پس از آن برگزاری جلسات منظم ماهانه جهت بررسی پیشنهادات ارائه شده با کمیته پیشنهادات در برنامه کار این تیم قرار گرفت. مجموع پیشنهادات ارائه شده در این بازه 45 پیشنهاد بوده که صرفه جویی حاصل از آن حدود 2 میلیارد و 500 میلیون تومان و پاداش ارائه شده به مبلغ 31 میلیون تومان است. پس از پایان مراسم اهدای پاداش، هدیه دانش‌آموزان ممتاز و بن لوازم التحریر فرزندان پرسنل نیز به ایشان اهدا گردید.

پرداخت پاداش پیشنهادات شرکت پایاکلاچ

پرداخت پاداش پیشنهادات شرکت پایاکلاچ

پرداخت پاداش پیشنهادات شرکت پایاکلاچ

پرداخت پاداش پیشنهادات شرکت پایاکلاچ

پرداخت پاداش پیشنهادات شرکت پایاکلاچ

پرداخت پاداش پیشنهادات شرکت پایاکلاچ