https://www.radioezam.com/lg9o/

برگزاری دوره آموزشی «تهیه و‌ تنظیم قراردادهای تجاری بین‌المللی» در گروه مدیریت بازار

تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | منبع: رادیو عظام
به گزارش رادیوعظام و به نقل از مرادی مدیر منابع انسانی گروه مدیریت بازار، این دوره آموزشی در تاریخ ۱۲ و ۱۳ شهریور ماه در ساختمان آرژانتین با حضور پرسنل واحد بازرگانی خارجی برگزار شد.
هدف برگزاری این دوره آموزشی بررسی پرکاربردترین شرایط قراردادهای بین‌المللی، توانمندسازی پرسنل در خصوص تنظیم و تهیه قراردادهای تجاری بین‌المللی و آشنایی با موازین حقوقی مربوطه و فرمول‌های قراردادها بود.

برگزاری دوره آموزشی «تهیه و‌ تنظیم قراردادهای تجاری بین‌المللی» در گروه مدیریت بازار

برگزاری دوره آموزشی «تهیه و‌ تنظیم قراردادهای تجاری بین‌المللی» در گروه مدیریت بازار