https://www.radioezam.com/nT5M/

قهرمانی در مسابقات کیک بوکسینگ کشوری توسط پرسنل فرآوری و ساخت

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | منبع: رادیو عظام
آقای هادی صفری از پرسنل  شرکت فرآوری و ساخت موفق به اخذ مقام نخست مسابقات کشوری در رشته کیک بوکسینگ شد.
هادی صفری پس از شکست چهار حریف قدر خود، موفق به کسب عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات شد و موجب افتخار شرکت فرآوری و ساخت شد. این مسابقات در وزن 70 کیلوگرم و در تهران برگزار شد.
با آرزوی موفقیت هرچه بیشتر برای آقای هادی صفری.

قهرمانی در مسابقات کیک بوکسینگ کشوری توسط پرسنل فرآوری و ساخت

قهرمانی در مسابقات کیک بوکسینگ کشوری توسط پرسنل فرآوری و ساخت
برچسب‌ها
فرآوری و ساخت