https://www.radioezam.com/aUGO/

برگزاری دوره آموزشی اصول پذیرایی و تشریفات در رادمان

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ | منبع: رادیو عظام
دوره آموزشی اصول پذیرایی و تشریفات برای پرسنل رادمان برگزار شد.
به گزارش رادیوعظام و به نقل از آقای مرادی مدیر منابع انسانی گروه مدیریت بازار، این مجموعه ده شهریور برای پرسنل خدمات شرکت رادمان دوره آموزشی اصول پذیرایی و تشریفات در ساختمان آرژانتین برگزار کرد. 
هدف برگزاری این دوره، توانمندسازی کارکنان خدمات در نحوه انجام امور پذیرایی و تشریفات بود.

برگزاری دوره آموزشی اصول پذیرایی و تشریفات در رادمان

برگزاری دوره آموزشی اصول پذیرایی و تشریفات در رادمان