https://www.radioezam.com/BuwA/

بزرگداشت روز پزشک در پایاکلاچ

تاریخ انتشار: ۰۳ شهریور ۱۴۰۱ | منبع: رادیو عظام
پایاکلاچ به مناسبت روز پزشک از دکتر شفیعی و دکتر امیدی پزشکان پایا کلاچ تقدیر و تشکر کرد.
به گزارش رادیو عظام و به نقل از خانم میرحسینی رئیس منابع انسانی شرکت پایا کلاچ به مناسبت روز پزشک، این شرکت از پزشکان خود تقدیر و تشکر کرد.
اول مهر زادروز حکیم ابوعلی‌سینا از برجسته‌ترین چهره‌های پزشکی است و به همین دلیل روز پزشک نامیده شده است.

بزرگداشت روز پزشک در پایاکلاچ

بزرگداشت روز پزشک در پایاکلاچ