https://www.radioezam.com/oOor/

پرستار شرکت فرآوری و ساخت، یک هموطن را از مرگ نجات داد

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ | منبع: رادیو عظام
حسین رضایی یکی از پرستاران مشغول به خدمت در شرکت فرآوری و ساخت، در مأموریت اورژانس 115 گیلان با انجام سریع و مؤثر احیای قلبی ریوی، جان یکی از هموطنان‌مان را نجات داد.
به پاس اقدام شایسته این پرستار وظیفه شناس، با حضور مدیر محترم عامل شرکت فرآوری و ساخت آقای مهندس پوررضا، از آقای رضایی ضمن تقدیر و تشکر، هدیه ای به رسم یادبود به ایشان تقدیم شد.


پرستار شرکت فرآوری و ساخت، یک هموطن را مرگ نجات داد

پرستار شرکت فرآوری و ساخت، یک هموطن را مرگ نجات داد
برچسب‌ها
فرآوری و ساخت