برگزاری فستیوال استانی بانوان مهرعظام قزوین 

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۱ | منبع: رادیو عظام
 فستیوال استانی بانوان مهرعظام قزوین با حضور ٣٢٠ بازیکن در قالب ٢٤ تیم از بخش های قزوین، بیدستان، تاکستان، اقبالیه و شریف آباد برگزار شد. 
به گزارش رادیو عظام و به نقل از آقای نادری نسب فستیوال بانوان مهرعظام به میزبانی مرکز بیدستان قزوین در رده‌های سنی 90، 91، 92، 93 برگزار و تیم‌ها به رقابت پرداختند. در ادامه هم رده 87، 88و 89  به میزبانی تاکستان به رقابت پرداختند. این فستیوال به مدت ٣ هفته طول کشید و نفرات برتر برای اعزام به فستیوال کشوری که در مشهد برگزار خواهد شد انتخاب شدند.

برگزاری فستیوال استانی بانوان مهرعظام قزوین 

برگزاری فستیوال استانی بانوان مهرعظام قزوین