https://www.radioezam.com/nP55/

مدیر اداره ورزش جوانان شیراز در آکادمی مهرعظام شیراز

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۱ | منبع: رادیو عظام
تمرین بازیکنان آکادمی مهر عظام شیراز با حضور آقای محمد رحیم خداجو مدیر اداره ورزش جوانان شیراز برگزار شد. 
به گزارش رادیو عظام و به نقل از سیروس زارع مدیر آکادمی مهرعظام شیراز، روز پنج شنبه 23 تیرماه تمرینات این آکادمی در ورزشگاه شهدای سعدی با حضور محمد رحیم خداجو مدیر اداره ورزش جوانان شهرستان شیراز برگزار شد. آقای خداجو به دست اندرکاران خداقوت گفت و یادآور شد در این راستا اداره ورزش و جوانان شهرستان شیراز وظیفه خود می‌داند که در کنار این کار ارزشمند حضور داشته باشد.

مدیر اداره ورزش جوانان شیراز در آکادمی مهرعظام شیراز


مدیر اداره ورزش جوانان شیراز در آکادمی مهرعظام شیراز