https://www.radioezam.com/Wkzt/

برگزاری نرمش صبحگاهی در استام صنعت

تاریخ انتشار: ۰۶ تیر ۱۴۰۰ | منبع: رادیو عظام
برگزاری نرمش صبحگاهی در استام صنعت
به گزارش خبرنگار رادیو عظام در شرکت استام صنعت، یکی از زیرمجموعه‌های هلدینگ عظام، برگزاری ورزش و نرش صبحگاهی در کلیه سطوح سازمانی آغاز شده است.
  • مرحله اول: انتخاب نماینده از هر واحد و خط
  • مرحله دوم: آموزش نرمش‌های بررسی شده و تخصصی زیر نظر پزشک سازمان 
  • مرحله سوم: اجرائی شدن آن در کل سازمان هر روز صبح ساعت ٧:٣٠ دقیقه به مدت ١٠ دقیقه

ترویج فعالیت بدنی، روش سودمندی جهت پیشگیری از بیماری‌های مزمن و ارتقای سلامت جامعه است. امروزه اکثر مشاغل از جمله مشاغل کارمندی، بدون تحرک هستند. فعالیت فیزیکی نه تنها عملکرد و سلامت کارکنان را بهبود می‌بخشد، بلکه منجر به ایجاد رضایت شغلی و ارتقاء کیفیت زندگی آنان می‌شود.

از آنجا که کارمندان قشر عظیمی از شاغلین را تشکیل می‌دهند و کار کم‌تحرکی دارند، ضروری است جهت تأمین سلامت این افراد برنامه‌ریزی شود. با توجه به اینکه، یکی از مؤثرترین راهکارها جهت ارتقاء سلامت و کیفیت زندگی این افراد انجام فعالیت فیزیکی و ورزش است، از طرفی ورزش صبحگاهی یکی از ساده‌ترین و اجرایی‌ترین فعالیت‌های فیزیکی در محیط کار  می‌باشد. 

برگزاری نرمش صبحگاهی در استام صنعت

برگزاری نرمش صبحگاهی در استام صنعتبرای مطالعه خبر رونمایی فورد از مدل وانت تمام الکتریکی F-150 Lightning کلیک کنید.

برچسب‌ها
ورزش زنان