https://www.radioezam.com/v5xb/

برگزاری رویداد پاکسازی محیط زیست توسط همکاران شرکت فرآوری و ساخت

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۱ | منبع: رادیو عظام
همکاران شرکت فرآوری و ساخت به منظور اشاعه ی فرهنگ حفاظت از محیط زیست و در راستای مسئولیت اجتماعی سازمان، در حرکتی داوطلبانه و خودجوش اقدام به پاکسازی یکی از روستاهای سرسبز اطراف رشت (روستای سقالکسار) نمودند. 
در حرکت فرهنگی پاکسازی محیط زیست، دهیاری روستای سقالکسار نیز به استقبال همکاران شرکت فرآوری رفته و با اشاره به به توریستی و پر تردد بودن این منطقه و مشکل همیشگی تجمع زباله ، از اقدام مثبت ایشان تقدیر کرده و خواستار استمرار این حرکت ارزشمند شد.

برگزاری رویداد پاکسازی محیط زیست توسط همکاران شرکت فرآوری و ساخت

برگزاری رویداد پاکسازی محیط زیست توسط همکاران شرکت فرآوری و ساخت

برگزاری رویداد پاکسازی محیط زیست توسط همکاران شرکت فرآوری و ساخت

برگزاری رویداد پاکسازی محیط زیست توسط همکاران شرکت فرآوری و ساخت

برگزاری رویداد پاکسازی محیط زیست توسط همکاران شرکت فرآوری و ساخت
برچسب‌ها
فرآوری و ساخت