https://www.radioezam.com/3SXl/

برگزاری روز مبارزه با مواد مخدر در استام صنعت

تاریخ انتشار: ۰۶ تیر ۱۴۰۱ | منبع: رادیو عظام
سمینار ویژه به مناسبت روز مبارزه با مواد مخدر در استام صنعت برگزار شد.
به گزارش رادیوعظام، استام صنعت به مناسبت روز مبارزه با مواد مخدر سمیناری برای آگاهی رسانی در این زمینه با همکاری اداره ی کار و نیروی انتظامی برگزار کرد. در این سمینار راجع به پیشگیری از اعتیاد، انواع و اقسام مواد مخدر و عوارض آن صحبت شد. در این دوره سرپرستان خط تولید، تیم ستاد و کارکنان حضور داشتند.
۲۶ ژوئن برابر با پنج تیرماه توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به نام روز جهانی مبارزه با مواد مخدر نامگذاری شده است. هدف از این نامگذاری ابراز عزم سیاسی ملت‌ها در امر مبارزه با پدیده خانمان سوز مواد مخدر، کنترل آن و انجام اقدامات بین‌المللی در خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر است.

برگزاری روز مبارزه با مواد مخدر در استام صنعت

برگزاری روز مبارزه با مواد مخدر در استام صنعت

برگزاری روز مبارزه با مواد مخدر در استام صنعت
برچسب‌ها
استام صنعت