https://www.radioezam.com/swnM/

برگزاری کلاس آموزش مفاهیم زیست محیطی برای فرزندان پرسنل شرکت فرآوری و ساخت

تاریخ انتشار: ۰۲ تیر ۱۴۰۱ | منبع: رادیو عظام
شرکت فرآوری و ساخت با برگزاری یک کلاس آموزشی در زمینه آموزش مفاهیم و مبانی محیط زیستی پذیرای فرزندان پرسنل این شرکت بود.
هدف از برگزاری این کلاس آشنایی کودکان با مفاهیم زیست محیطی، آشنایی با فرهنگ بازیافت و تفکیک زباله، شناخت راه‌های حفاظت و حمایت از محیط زیست بود. این دوره آموزشی  در راستای مسئولیت‌های اجتماعی سازمان بوده است.
مهمانان کوچک شرکت فرآوری و ساخت پس از پایان آموزش، از خطوط تولید بازدید کردهو با محیط کار پدر و مادر خود نیز آشنا شدند و با حضور شاد خود خاطره‌ای رنگارنگ در این روز به جای گذاشتند.

برگزاری کلاس آموزش مفاهیم زیست محیطی برای فرزندان پرسنل شرکت فرآوری و ساخت

برگزاری کلاس آموزش مفاهیم زیست محیطی برای فرزندان پرسنل شرکت فرآوری و ساخت

برگزاری کلاس آموزش مفاهیم زیست محیطی برای فرزندان پرسنل شرکت فرآوری و ساخت

برگزاری کلاس آموزش مفاهیم زیست محیطی برای فرزندان پرسنل شرکت فرآوری و ساخت
برچسب‌ها
فرآوری و ساخت