https://www.radioezam.com/pDow/

بازدید عباس ایروانی از موسسه خیریه سپهر و دیدار با فرزندان معنوی در کرمان

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ | منبع: رادیو عظام
آقای عباس ایروانی بنیانگذار هلدینگ عظام طی سفری به کرمان از موسسه خیریه سپهر بازدید کرد. 
به گزارش رادیو عظام به دنبال سفر آقای عباس ایروانی به بم ایشان از موسسه خیره سپهر بازدید کرد. موسسه خیریه سپهر بعد از زلزله بم به منظور خدمت‌رسانی به آسیب دیدگان زلزله تاسیس شد و در کارهای حمایتی و ایجاد صندوق‌های اشتغال خرد خانواده‌ها فعالیت داد. عباس ایروانی و گروه عظام در جهت مشارکت در این خیریه در سفر به کرمان از نحوه کار این صندوق در روستای سه کهور از توابع شهرستان فهرج در استان کرمان و دیگر مراکز این موسسه در بم و بروات بازدید کرد. در این سفر عباس ایروانی دیداری هم با فرزند معنوی خود داشت. حرکت‌های حمایتی عظام ادامه دارد.

بازدید عباس ایروانی از موسسه خیریه سپهر و دیدار با فرزندان معنوی در کرمان

بازدید عباس ایروانی از موسسه خیریه سپهر و دیدار با فرزندان معنوی در کرمان

بازدید عباس ایروانی از موسسه خیریه سپهر و دیدار با فرزندان معنوی در کرمان

بازدید عباس ایروانی از موسسه خیریه سپهر و دیدار با فرزندان معنوی در کرمان

بازدید عباس ایروانی از موسسه خیریه سپهر و دیدار با فرزندان معنوی در کرمان