https://www.radioezam.com/7Y7O/

توزیع غذا بین کودکان کار توسط استام صنعت به بهانه روز مبارزه با کار کودکان

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ | منبع: رادیو عظام
استام صنعت به بهانه ی روز مبارزه با کار کودکان، بین کودکان کار غذا توزیع کرد.
به گزارش رادیوعظام، کارکنان استام صنعت به بهانه ی روز مبارزه با کار کودکان، 22 خرداد، یک وعده غذای گرم آماده و بین کودکان کار توزیع کردند.
روز جهانی مبارزه با کار کودکان روزی است که برای افزایش آگاهی و فعالیت در زمینهٔ جلوگیری از کار کودکان، از سوی سازمان بین‌المللی کار پیشنهاد شده‌ است.استام صنعت توجه ویژه ای به این معضل اجتماعی داشته و در این روز با کمک پرسنل به اطلاع رسانی در این باره کمک کرده اند.

برچسب‌ها
استام صنعت