https://www.radioezam.com/77NC/

تجلیل از پروژه نکست در کنفرانس آموزش و توسعه منابع انسانی

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ | منبع: رادیو عظام
تجلیل از پروژه نکست در کنفرانس آموزش و توسعه منابع انسانی
نهمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی با تجلیل از پروژه نکست در خرداد ماه ۱۴۰۱ برگزار شد. 
به گزارش رادیو عظام و به نقل از آقای اسماعیل مخبری مدیر آموزش و توسعه گروه عظام با توجه به تجربه ارزنده گروه عظام در حوزه شناخت و توسعه استعدادهای درونی از گروه عظام جهت ارائه پروژه Next در بخش «تجارب برتر در حوزه آموزش و توسعه» دعوت شد. در این کنفرانس ملی پروژه نکست جزو تجارب برتر و موفق به دریافت لوح تقدیر شد.


تجلیل از پروژه نکست در کنفرانس آموزش و توسعه منابع انسانی
برچسب‌ها
خبر ویژه