https://www.radioezam.com/Aj5Y/

حضور شرکت های فرآوری و ساخت و پایاکلاچ در رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ | منبع: رادیو عظام
حضور شرکت‌های فرآوری و ساخت و پایاکلاچ در رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی
شرکت فرآوری و ساخت و پایاکلاچ در رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ 8 خرداد 1401 شرکت کرد.
رویداد گام دوم (رویداد عصر امید) در سطح کشور از تاریخ هشتم تا یازدهم خرداد ماه در حال برگزاری است. موضوع رویداد عصر امید بهمن ماه سال 1400 در دانشگاه آزاد کشور مطرح شد تا بتواند، ایده‌پردازان و دانشجویان و شرکت‌های دانش بنیان فعال کشور را شناسایی و براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی از پتانسیل آن ها استفاده شود.
در این رویداد از تمامی دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور و واحد‌های مستقل هر استان خواسته شده بهترین ایده‌ها، طرح‌های پژوهشی و زیر ساخت‌های آزمایشگاهی و تخصصی را در قالب یک رویداد در مصلی تهران بزرگ ارائه دهند.
این رویداد تا 11 خرداد 1401 در مصلی امام خمینی تهران ادامه دارد.

حضور شرکت های فرآوری و ساخت و پایاکلاچ در رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی

حضور شرکت های فرآوری و ساخت و پایاکلاچ در رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی

حضور شرکت های فرآوری و ساخت و پایاکلاچ در رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی