https://www.radioezam.com/mBl4/

بازدید تیم Next از شرکت‌های گروه تعلیق و انتقال قدرت

تاریخ انتشار: ۰۳ خرداد ۱۴۰۱ | منبع: رادیو عظام
بازدید تیم Next از شرکت‌های گروه تعلیق و انتقال قدرت
دانش پذیران پروژه Next هلدینگ عظام اولین بازدید دوره‌ای خود را از شرکت‌های فرآوری و ساخت و پایاکلاچ انجام دادند.
این بازدید با خوشامدگویی و معرفی شرکت‌های گروه تعلیق و انتقال قدرت توسط تیم منابع انسانی و همچنین سخنرانی مدیر عامل شرکت فرآوری و ساخت آغاز شد.
در ادامه دانش پذیران از خطوط تولید، واحدهای آزمایشگاه و مهندسی شرکت‌ها بازدید کردند و با شرکت‌کنندگان دوره next  شرکت‌های فرآوری و پایاکلاچ ملاقات کردند.
این بازدید موجب افزایش سطح آشنایی این نفرات با فعالیت‌های شرکت‌ها و هم افزایی کار تیمی در بین این نفرات در محیطی صمیمی و دوستانه می‌شود.


بازدید تیم Next از شرکت‌های گروه تعلیق و انتقال قدرت

بازدید تیم Next از شرکت‌های گروه تعلیق و انتقال قدرت