گزارش تصویری از قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا

تاریخ انتشار: ۰۲ خرداد ۱۴۰۱ | منبع: رادیو عظام
گزارش تصویری از قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا
پیکان تهران قهرمان باشگاه‌های مردان آسیا ۲۰۲۲ شد.

پیکان ایران – اربیل عراق

عظام، اسپانسر قهرمان آسیا

عظام، اسپانسر قهرمان آسیا

عظام، اسپانسر قهرمان آسیا
برای دیدن ادامه تصاویر لطفا کلیک کنید.


پیکان ایران – گاز جنوب عراق

عظام، اسپانسر قهرمان آسیا

عظام، اسپانسر قهرمان آسیا

عظام، اسپانسر قهرمان آسیا

عظام، اسپانسر قهرمان آسیا


برای دیدن ادامه تصاویر لطفا کلیک کنید.

پیکان ایران – ناخون راتچاسیمای تایلند

عظام، اسپانسر قهرمان آسیا

عظام، اسپانسر قهرمان آسیا

عظام، اسپانسر قهرمان آسیا

عظام، اسپانسر قهرمان آسیا


برای دیدن ادامه تصاویر لطفا کلیک کنید.

سانتوری ژاپن – پیکان تهران

عظام، اسپانسر قهرمان آسیا

عظام، اسپانسر قهرمان آسیا

عظام، اسپانسر قهرمان آسیا

عظام، اسپانسر قهرمان آسیا


برای دیدن ادامه تصاویر لطفا کلیک کنید.

اختتامیه باشگاه‌های آسیا و قهرمانی پیکان تهران