https://www.radioezam.com/JQly/

برگزاری دوره‌های رادیو عظام‌ مدرسه در پیستون تبریز

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | منبع: رادیو عظام
برگزاری دوره‌های رادیو عظام‌ مدرسه در پیستون تبریز
رادیوعظام مدرسه در تبریز کلاس‌های یک روزه برگزار کرد.
رادیوعظام مدرسه این بار در تبریز کلاس‌های یک روزه ی نمایش، قصه‌گویی و عکاسی مخصوص فرزندان پرسنل برگزار کرد. این کلاس‌های فرهنگی پنج شنبه 29 اردیبهشت در کارخانه‌ی پیستون تبریز تشکیل و با استقبال بسیار زیادی روبه رو شد.
همچنین شرکت کنندگان از فضای کارخانه بازدید کردند و با محیط کار والدینشان آشنا شدند و یادبودی به این عزیزان اهدا شد.
کلاس‌های رادیوعظام مدرسه ماه‌های گذشته در استام‌صنعت کرج، پایاکلاچ و فراوری و ساخت رشت و پایاذوب اصفهان برگزار شده بود.

برگزاری دوره‌های رادیو عظام‌ مدرسه در پیستون تبریز

برگزاری دوره‌های رادیو عظام‌ مدرسه در پیستون تبریز

برگزاری دوره‌های رادیو عظام‌ مدرسه در پیستون تبریز

برگزاری دوره‌های رادیو عظام‌ مدرسه در پیستون تبریز

برگزاری دوره‌های رادیو عظام‌ مدرسه در پیستون تبریز

برگزاری دوره‌های رادیو عظام‌ مدرسه در پیستون تبریز

برگزاری دوره‌های رادیو عظام‌ مدرسه در پیستون تبریز

برگزاری دوره‌های رادیو عظام‌ مدرسه در پیستون تبریز

برگزاری دوره‌های رادیو عظام‌ مدرسه در پیستون تبریز

برگزاری دوره‌های رادیو عظام‌ مدرسه در پیستون تبریز

برگزاری دوره‌های رادیو عظام‌ مدرسه در پیستون تبریز

برگزاری دوره‌های رادیو عظام‌ مدرسه در پیستون تبریز

برگزاری دوره‌های رادیو عظام‌ مدرسه در پیستون تبریز

برگزاری دوره‌های رادیو عظام‌ مدرسه در پیستون تبریز

برگزاری دوره‌های رادیو عظام‌ مدرسه در پیستون تبریز

برگزاری دوره‌های رادیو عظام‌ مدرسه در پیستون تبریز

برگزاری دوره‌های رادیو عظام‌ مدرسه در پیستون تبریز

برگزاری دوره‌های رادیو عظام‌ مدرسه در پیستون تبریز

برگزاری دوره‌های رادیو عظام‌ مدرسه در پیستون تبریز

برگزاری دوره‌های رادیو عظام‌ مدرسه در پیستون تبریز

برگزاری دوره‌های رادیو عظام‌ مدرسه در پیستون تبریز

برگزاری دوره‌های رادیو عظام‌ مدرسه در پیستون تبریز

برگزاری دوره‌های رادیو عظام‌ مدرسه در پیستون تبریز

برگزاری دوره‌های رادیو عظام‌ مدرسه در پیستون تبریزبرای دیدن ادامه تصاویر لطفا کلیک کنید.