https://www.radioezam.com/8gAg/

برگزاری لیگ مسابقات پانتومیم رادیو عظام خانواده در استام صنعت

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | منبع: رادیو عظام
برگزاری لیگ مسابقات پانتومیم رادیو عظام خانواده در استام صنعت
اولین دوره ی مسابقات پانتومیم با استقبال پرسنل و خانواده‌هایشان در استام صنعت برگزار شد.
به نقل از رادیو عظام، روز جمعه 23 اردیبهشت اولین دوره‌ی مسابقات پانتومیم به میزبانی استام صنعت و با حضور مدیران کارخانه برگزار شد.
این لیگ سراسری که قرار است در تمامی کارخانه‌های عظام برگزار شود اولین دوره اش در استام صنعت برگزارشد و نفرات برتر این کارخانه مشخص شدند.
رادیو عظام خانواده، با هدف ایجاد نشاط بین کارکنان و هم چنین خانواده‌هایشان، ضمن اینکه 25 اردیبهشت روز خانواده است، این مسابقات را ترتیب داده است که با استقبال زیادی زیادی روبه رو شد.

برگزاری لیگ مسابقات پانتومیم رادیو عظام خانواده در استام صنعت

برگزاری لیگ مسابقات پانتومیم رادیو عظام خانواده در استام صنعت

برگزاری لیگ مسابقات پانتومیم رادیو عظام خانواده در استام صنعت

برگزاری لیگ مسابقات پانتومیم رادیو عظام خانواده در استام صنعت
برچسب‌ها
استام صنعت