https://www.radioezam.com/RLjD/

تقدیر از پرسنل برتر سال 1400 در استام صنعت

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | منبع: رادیو عظام
تقدیر از پرسنل برتر سال 1400 در استام صنعت
استام صنعت از نفرات برتر سال 1400 که بهترین عملکرد را در میان تمامی پرسنل کارخانه‌ داشته‌اند قدردانی کرد.
به گزارش رادیو عظام، استام صنعت، طی مراسمی و باحضور خانم ایروانی و جمعی از مدیران از نفرات برتر سال 1400 تقدیر کرد.
این مراسم امسال برای تقدیر و تشکر از زحمات کارکنان و معرفی نفرات برتر در استام صنعت برگزار شد.
این پرسنل بر مبنای ارزشیابی عملکردی پرسنل انتخاب شده‌اند. کسانی به عنوان پرسنل نمونه انتخاب شده‌اند که بیشترین امتیازات را بر اساس ارزیابی عملکرد کسب کرده‌اند.


تقدیر از پرسنل برتر سال 1400 در استام صنعت
برچسب‌ها
استام صنعت