https://www.radioezam.com/aHPx/

اختصاص دو زمین چمن به آکادمی مهرعظام قزوین 

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ | منبع: رادیو عظام
اختصاص دو زمین چمن به آکادمی مهرعظام قزوین 
در راستای توسعه فعالیت‌های آکادمی مهرعظام، دو زمین چمن در شمال و جنوب قزوین در اختیار ورزشکاران آکادمی مهر عظام قزوین قرار می‌گیرد. 
به گزارش رادیو عظام، در اردیبهشت امسال با توجه به توسعه فعالیت‌های فرهنگی ورزشی آکامی مهرعظام در استان‌های مختلف در سراسر کشور، قرار است فعالیتهای آکادمی قزوین هم با اختصاص دو زمین چمن توسعه پیدا کند. این زمین‌ها در شمال و جنوب در اختیار نوباوگان، نوجوانان و جوانان قرار خواهد گرفت.  این کار با هدف آموزش فوتبال بهتر به ورزشکاران در زمین‌های با کیفیت انجام می‌شود تا تمامی علاقمندان فوتبال چه در جنوب و چه در شمال شهر، دسترسی به یک مکان ورزشی و زمین چمن مناسب داشته باشند.

اختصاص دو زمین چمن به آکادمی مهرعظام قزوین