https://www.radioezam.com/UXTL/

بزرگداشت روز منابع انسانی در فرآوری و ساخت و پایا کلاچ

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ | منبع: رادیو عظام
بزرگداشت روز منابع انسانی در فرآوری و ساخت و پایا کلاچ
متولیان منابع انسانی شرکت‌های هلدینگ عظام در گروه تعلیق و انتقال قدرت عظام ( شرکت های فرآوری و ساخت و پایاکلاچ ) روز منابع انسانی را گرامی داشتند.
دکتر حکیمی معاونت منابع انسانی هلدینگ عظام با اهدای هدیه به پرسنل منابع انسانی، روز منابع انسانی را ارج نهاد و از زحمات پرسنل این واحد تقدیر کرد. همچنین از طرف ایشان توسط تیم منابع انسانی به سایر شرکت‌ها هدایایی ارسال شد.


بزرگداشت روز منابع انسانی در فرآوری و ساخت و پایا کلاچ

بزرگداشت روز منابع انسانی در فرآوری و ساخت و پایا کلاچ