https://www.radioezam.com/i9mP/

بازدید مدیر هلدینگ گروه قطعات عظام از سایت سازه سیم کلیبر 

تاریخ انتشار: ۰۸ خرداد ۱۴۰۰ | منبع: رادیو عظام
بازدید مهندس منصور میرزایی مدیر هلدینگ گروه قطعات عظام از سایت سازه سیم کلیبر 

به گزارش رادیو عظام و نقل از آقای ولی‌زاده، در اردیبهشت ماه سال 1400، منصور میرزایی مدیر هلدینگ گروه قطعات عظام از بخش های مختلف کارخانه سازه سیم بازدید کردند. جناب آقای ولی‌زاده سرپرست کارخانه سایت کلیبر بیان کرد، مهندس میرزایی ضمن این بازدید رضایت خود را از وضعیت این کارخانه و پیشبرد کارها ابراز کردند و همچنین نکاتی را جهت افزایش کیفیت وضعیت ایاب ذهاب و خدمات رفاهی کارکنان منتقل کردند. وی همچنین از تاکید مهندس میرزایی برای زیباسازی این کارخانه خبر داد و بیان داشت که این تغییرات مثبت هر چه زودتر در این کارخانه اعمال خواهند شد.برچسب‌ها
بازدیدسازه سیم