https://www.radioezam.com/aHs1/

برگزاری دوره آموزشی کمک‌های اولیه در تم‌پارک آبی اوشن

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ | منبع: رادیو عظام
برگزاری دوره آموزشی کمک‌های اولیه در تم‌پارک آبی اوشن
دوره آموزش کمک‌های اولیه ویژه پرسنل توسط پرستاران مجرب تم‌پارک آبی اوشن در این سازمان برگزار شد.
به گزارش رادیو عظام، هدف اصلی این دوره آموزشی 4 روزه که از روز یکشنبه شروع شد، افزایش آمادگی پرسنل در مقابل حوادث، مقابله با گرمازدگی و CPR است.
مباحث کمک‌های اولیه از اهمیت زیادی برخوردار است و با توجه به اهمیت این موضوع، این مرکز وظیفه خود می‌داند تا با برگزاری تناوبی این دوره، پرسنل خود را همیشه آماده و به روز نگه دارد.

برگزاری دوره آموزشی کمک‌های اولیه در تم‌پارک آبی اوشن

برگزاری دوره آموزشی کمک‌های اولیه در تم‌پارک آبی اوشن
برچسب‌ها
اوشن پارک