https://www.radioezam.com/cs6f/

برگزاری دوره آموزشی اطفاء حریق در تم‌پارک آبی اوشن 

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ | منبع: رادیو عظام
برگزاری دوره آموزشی اطفاء حریق در تم‌پارک آبی اوشن 
دوره آموزشی اطفاء حریق ۲۳ و ۲۴ اسفند در دو روز متوالی برای کلیه پرسنل آقا و خانم در مجموعه تفریحی تم پارک آبی اوشن برگزار شد.
به گزارش رادیوعظام و به نقل از آقای لطفی سرپرست منابع انسانی مجموعه اوشن پارک، هدف اصلی برگزاری این دوره، افزایش آگاهی و عکس‌العمل مناسب پرسنل در شرایط اضطراری بود.
در این کارگاه آموزشی، مدرس شرکت آتش پاک توضیحاتی کامل در خصوص انواع خاموش‌کننده‌ها و کارایی هر یک از آنها، نحوه استفاده از کپسول‌های آتش‌نشانی، مهار و اطفاء حریق به صورت تئوری و عملی ارائه کرد.
در پایان مانوری برگزار شد و کلیه شرکت‌کنندگان به صورت عملی، نحوه کار با کپسول‌های آتش‌نشانی و  اطفاء حریق را اجراء نمودند.

برگزاری دوره آموزشی اطفاء حریق در تم‌پارک آبی اوشن 

برگزاری دوره آموزشی اطفاء حریق در تم‌پارک آبی اوشن 

برچسب‌ها
اوشن پارک