https://www.radioezam.com/rrFQ/

بزرگداشت روز درختکاری در هزار و یک شهر

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ | منبع: رادیو عظام
بزرگداشت روز درختکاری در هزار و یک شهر
بزرگداشت روز درختکاری با حضور عباس ایروانی بنیان‌گذار هلدینگ عظام و با مشارکت موسسه طلوع بی نشان‌ها در هزار و یک شهر برگزار شد.
 به گزارش رادیو عظام مراسم روز درختکاری با حضور عباس ایروانی بنیان‌گذار هلدینگ عظام و  با مشارکت  اکبر رجبی مدیر جمعیت طلوع بی‌نشان‌ها در هزار و یک شهر برگزار شد. در این مراسم 150 اصله نهال بلوط و توت کاشته شد که 100 اصله آن هدیه موسسه طلوع بی‌نشان‌ها بود. در این برنامه منصور میرزایی مدیر هلینگ عظام و عده‌ای از معاونین و مدیران کارخانه‌ها شرکت داشتند. این مراسم با همکاری طلوع بی‌نشان‌ها و بخش مسئولیت‌های اجتماعی هلدینگ عظام برگزار شد. حامد تبار هم به نمایندگی از همکاران رادیو عظام یک اصله نهال کاشت.


بزرگداشت روز درختکاری در هزار و یک شهر

بزرگداشت روز درختکاری در هزار و یک شهر

بزرگداشت روز درختکاری در هزار و یک شهر

بزرگداشت روز درختکاری در هزار و یک شهر