https://www.radioezam.com/2ihN/

اجرای مراسم روز درختکاری توسط پرسنل پایا کلاچ و فرآوری و ساخت

تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ | منبع: رادیو عظام
اجرای مراسم روز درختکاری توسط پرسنل پایا کلاچ و فرآوری و ساخت
همکاران شرکت پایا کلاچ و فرآوری و ساخت به مناسبت روز درختکاری 40 عدد درخت افرا در پارک آسیاب رشت کاشتند.
روز درختکاری در تقویم بسیاری از کشورها وجود دارد. در تقویم شمسی و ایرانی، 15 اسفند به نام روز درختکاری نام گذاری شده است. درختان عامل زندگی و حیاط ما هستند. کاشت و نگهداری از درختان برای ما بسیار اهمیت دارد. در ادامه گزارش تصویری از مراسم روز درختکاری شرکت پایا کلاچ و فرآوری و ساخت میبینیم.

اجرای مراسم روز درختکاری توسط پرسنل پایا کلاچ و فرآوری و ساخت

اجرای مراسم روز درختکاری توسط پرسنل پایا کلاچ و فرآوری و ساخت

اجرای مراسم روز درختکاری توسط پرسنل پایا کلاچ و فرآوری و ساخت

اجرای مراسم روز درختکاری توسط پرسنل پایا کلاچ و فرآوری و ساخت

اجرای مراسم روز درختکاری توسط پرسنل پایا کلاچ و فرآوری و ساخت

اجرای مراسم روز درختکاری توسط پرسنل پایا کلاچ و فرآوری و ساخت

اجرای مراسم روز درختکاری توسط پرسنل پایا کلاچ و فرآوری و ساخت