https://www.radioezam.com/serX/

بازدید عباس ایروانی از شرکت فرآوری و ساخت

تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۰ | منبع: رادیو عظام
بازدید عباس ایروانی از شرکت فرآوری و ساخت
آقای عباس ایروانی بنیان گذار هلدینگ قطعات خودروی عظام روز پنج‌شنبه ۱۲ اسفند از کارخانه فرآوری و ساخت بازدید کرد.
در ابتدای این بازدید، آقای ایروانی به بررسی پیشرفت پروژه طرح و توسعه فرآوری و ساخت (PSA) پرداختند. پروژه نام برده شده تحت نظارت و راهبری مصطفی ایروانی در حال انجام است.
همچنین در این بازدید، همکاران کلیه واحدهای سایت های کمک فنر و جعبه فرمان آخرین پیشرفت‌ها و دستاوردهای افزایش ظرفیت، فنی و مهندسی محصولات کمک فنر و جعبه فرمان را ارائه نمودند. قرار است در سال آینده تولید گسترده تری از انواع کمک فنر و جعبه فرمان های هیدرولیک و برقی در شرکت فرآوری و ساخت انجام می‌شود. در این بازدید، افتتاح خط آبکاری پروژه PSA هم انجام شد.

بازدید عباس ایروانی از شرکت فرآوری و ساخت

بازدید عباس ایروانی از شرکت فرآوری و ساخت

بازدید عباس ایروانی از شرکت فرآوری و ساخت