https://www.radioezam.com/OHiD/

برگزاری دوره‌های رادیو عظام‌ مدرسه در پایاذوب اصفهان

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ | منبع: رادیو عظام
برگزاری دوره‌های رادیوعظام‌مدرسه در پایاذوب اصفهان
کلاس‌های یک روزه نمایش و عکاسی ویژه فرزندان پرسنل و کلاس مهارت زندگی ویژه همسران پرسنل در پایاذوب اصفهان برگزار شد. 
به گزارش رادیوعظام این کلاس‌های فرهنگی و هنری روز جمعه ۲۹ بهمن در فضایی سرگرم‌کننده این بار در پایاذوب اصفهان از زیرمجموعه‌های هلدینگ عظام تشکیل شد. این کلاس‌ها دارای دو کارگاه آموزشی نمایش و عکاسی مخصوص فرزندان پرسنل و کلاس مهارت‌های زندگی با موضوع مادر بودن ویژه همسران پرسنل کارخانه بود که با استقبال زیادی هم روبرو شد. 
در این روز شرکت کنندگان، از فضای کارخانه بازدید و از نزدیک با محیط و نحوه کار کارخانه آشنا شدند. همچنین یادبودی به این عزیزان اهدا شد.
 کلاس‌های رادیوعظام مدرسه ماه‌های گذشته  در استام‌صنعت کرج، پایاکلاچ و فراوری و ساخت رشت برگزار شده بود.

برگزاری دوره‌های رادیوعظام‌مدرسه در پایاذوب اصفهان


برگزاری دوره‌های رادیوعظام‌مدرسه در پایاذوب اصفهان

برگزاری دوره‌های رادیوعظام‌مدرسه در پایاذوب اصفهان

برگزاری دوره‌های رادیوعظام‌مدرسه در پایاذوب اصفهان

برگزاری دوره‌های رادیوعظام‌مدرسه در پایاذوب اصفهان

برگزاری دوره‌های رادیوعظام‌مدرسه در پایاذوب اصفهان

برگزاری دوره‌های رادیوعظام‌مدرسه در پایاذوب اصفهان

برگزاری دوره‌های رادیوعظام‌مدرسه در پایاذوب اصفهان

برگزاری دوره‌های رادیوعظام‌مدرسه در پایاذوب اصفهان

برگزاری دوره‌های رادیوعظام‌مدرسه در پایاذوب اصفهان

برگزاری دوره‌های رادیوعظام‌مدرسه در پایاذوب اصفهان

برگزاری دوره‌های رادیوعظام‌مدرسه در پایاذوب اصفهان

برگزاری دوره‌های رادیوعظام‌مدرسه در پایاذوب اصفهان

برگزاری دوره‌های رادیوعظام‌مدرسه در پایاذوب اصفهان