https://www.radioezam.com/NdGE/

کسب جایزه ملی مدیریت منابع انسانی و گرید C3 توسط سازه‌سیم‌پویش

تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ | منبع: رادیو عظام
کسب جایزه ملی مدیریت منابع انسانی و گرید C3 توسط سازه‌ سیم‌ پویش
شرکت سازه‌سیم‌پویش در پنجمین دوره جایزه ملی مدیریت منابع انسانی مدل 34000، موفق به دریافت جایزه و گرید C3 شد.
به گزارش رادیو عظام  از مجموع 207 سازمان و نهاد دولتی و خصوصی شرکت‌کننده در پنجمین دوره جایزه ملی مدیریت منابع انسانی مدل 34000 تعداد 44 شرکت پس از ارائه اظهارنامه و ارزیابی موفق به اخذ جایزه و گرید شدند. شرکت سازه سیم از زیرمجموعه‌های هلدینگ عظام یکی از این شرکت‌ها است که در اولین حضور خود موفق به اخذ گرید C3 شده که در نوع خود موفقیت بزرگی است. شایان ذکر است از 44 شرکت فوق تاکنون در کشور هیچ شرکتی موفق به اخذ گرید A نشده و تنها دارنده گرید در سطح B نیز  شرکت همراه اول است که امسال موفق به اخذ گرید B3 شد. تعداد 17 شرکت هم موفق به اخذ گرید C  شده و باقی شرکت‌ها نیز گرید D را دریافت کردند.


کسب جایزه ملی مدیریت منابع انسانی و گرید C3 توسط سازه‌ سیم‌ پویش

کسب جایزه ملی مدیریت منابع انسانی و گرید C3 توسط سازه‌ سیم‌ پویش
برچسب‌ها
سازه سیم