https://www.radioezam.com/A0rt/

اعطای جایزه ملی مدیریت مالی ایران به فرآوری و ساخت

تاریخ انتشار: ۰۹ بهمن ۱۴۰۰ | منبع: رادیو عظام
اعطای جایزه ملی مدیریت مالی ایران به فرآوری و ساخت
شرکت فرآوری و ساخت موفق به دریافت لوح تقدیر سه ستاره جایزه ملی مدیریت مالی ایران شد. 
به گزارش رادیو عظام، دوازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران با حضور فعال و گسترده شرکت‌ها و سازمان‌های برتر ایرانی و با هدف حمایت از مدیریت مالی حرفه ای در بالاترین سطح کشوری برگزار شد.
برگزاری جایزه ملی مدیریت مالی ایران یکی از ارزیابی‌های مهم در زمینه مالی است که از سال ۱۳۸۹ بستر ساز بهبود و ارتقا سطح مدیریت مالی و اقتصادی در شرکت‌ها و سازمان‌های شرکت‌کننده شده است. شرکت‌‌کنندگان در این رویداد، در هر دوره با ارائه اظهارنامه‌های مالی به جایزه ملی مدیریت مالی ایران، فرآیندها و نظام‌های مالی خود را در معرض ارزیابی قرار می‌دهند.
شایان ذکر است، هدف برگزارکنندگان دوره‌های جایزه‌ملی مدیریت‌مالی ایران، حمایت مدیریت مالی حرفه‌ای در مسیر دستیابی به جایگاه واقعی در شرکت‌ها و سازمان‌‌ها، تشویق و ترغیب شرکت‌ها برای انجام خود ارزیابی و شناخت نقاط قوت و ضعف و زمینه‌های بهبود، تعریف راهبردی از مدیریت مالی و اقتصادی سازمان در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک، معرفی و فراهم نمودن امکان تبادل تجربیات موفق مدیران مالی است.
در این مراسم آقای مهندس پوررضا مدیریت عامل شرکت فرآوری و ساخت و آقای نیکنام معاونت مالی شرکت فرآوری و ساخت جهت دریافت دریافت لوح تقدیر سه ستاره جایزه ملی مدیریت مالی ایران حضور داشتند.

اعطای جایزه ملی مدیریت مالی ایران به فرآوری و ساخت


اعطای جایزه ملی مدیریت مالی ایران به فرآوری و ساخت
برچسب‌ها
فرآوری و ساخت