https://www.radioezam.com/GOpe/

اعطای جایزه ملی مدیریت مالی ایران به سازه سیم پویش

تاریخ انتشار: ۰۶ بهمن ۱۴۰۰ | منبع: رادیو عظام
اعطای جایزه ملی مدیریت مالی ایران به سازه سیم پویش
شرکت سازه سیم پویش، در پی رعایت معیارهای مشخص مالی و فروش و عملکردی، موفق به کسب گواهی مدیریت مالی ایران شد. 
آقای نادر کاظمی مدیر مالی سازه سیم از زیرمجموعه‌های هلدینگ عظام به رادیو عظام گفته است که همه شرکت‌ها میتوانند در این آزمون شرکت کنند و با رعایت معیارهای مشخص در آن، گواهی‌نامه مدیریت مالی بگیرند. 
شرکت‌هایی که در این آزموش شرکت می‌کنند، خود را در حوزه مالی، فروش و عملکردی ارزیابی می‌کنند، به این معنا که بر اساس صورت‌های مالی از نظر دارایی و بدهی که هر سال ارائه می‌دهند و برای ادامه فرایندهای خود، شرایط را بررسی می‌کنند. در صورتی که در این تحلیل‌ها کم و کاست باشد برای مدیریت راهکار ادامه می‌دهند. در این جایزه فقط بحث مالی در میان نیست و بحث سود و زیان شرکت نیز مرتبط است و در قسمت فروش هم عملکرد سه سال گذشته فروش شرکت‌ها در نظر گرفته می‌شود. شرکت سازه سیم هم برای اولین بار در این آزمون شرکت کرده و موفق به اخذ گواهی‌نامه شده است.

اعطای جایزه ملی مدیریت مالی ایران به سازه سیم پویشاعطای جایزه ملی مدیریت مالی ایران به سازه سیم پویش
برچسب‌ها
سازه پویش