https://www.radioezam.com/EVgT/

برگزاری کلاس‌های رادیو عظام مدرسه در پایاکلاچ رشت

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۰ | منبع: رادیو عظام
برگزاری کلاس‌های رادیو عظام مدرسه در پایاکلاچ رشت
کلاس‌های نمایش و عکاسی رادیو عظام مدرسه در پایاکلاچ رشت برگزار شد. 
رادیو عظام مدرسه در ادامه برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه فرهنگی و هنری در فضایی سرگرم‌ کننده به فرزندان پرسنل خانواده عظام در دور دوم کلاس‌ها این بار در روز پنج‌شنبه نهم دی ماه کلاس عکاسی و نمایش را با حضور ۲۶ نفر از فرزندان پرسنل که سن ۱۲ تا ۱۶ سال داشتند در فضایی دوستانه و شاد در کارخانه پایاکلاچ رشت برگزار شد. در کنار کلاس‌های آموزشی مدیران شرکت با فرزندان پرسنل صحبتی داشتند. همچنین کودکان از خطوط تولید و محل کار والدین خود بازدید کردند.


برگزاری کلاس‌های رادیو عظام مدرسه در پایاکلاچ رشت

برگزاری کلاس‌های رادیو عظام مدرسه در پایاکلاچ رشت

برگزاری کلاس‌های رادیو عظام مدرسه در پایاکلاچ رشت

برگزاری کلاس‌های رادیو عظام مدرسه در پایاکلاچ رشت

برگزاری کلاس‌های رادیو عظام مدرسه در پایاکلاچ رشت

برگزاری کلاس‌های رادیو عظام مدرسه در پایاکلاچ رشت

برگزاری کلاس‌های رادیو عظام مدرسه در پایاکلاچ رشت

برگزاری کلاس‌های رادیو عظام مدرسه در پایاکلاچ رشت