https://www.radioezam.com/0Fqb/

حضور روانشناس در استام صنعت برای پرسنل

تاریخ انتشار: ۰۸ دی ۱۴۰۰ | منبع: رادیو عظام
حضور روانشناس در استام صنعت برای پرسنل
کارخانه استام صنعت هر سه‌شنبه با حضور روانشناس سعی در بهبود و حل مشکلات پرسنل دارد. 
پرسنل این کارخانه هر سه‌شنبه می‌توانند با مراجعه به روانشناس مستقر در کارخانه، در فضایی محرمانه، مشکلات خودشان را گفته و برای حل آن گفت و گو کنند.
طبیعی است که دغذغه های روحی و ذهنی بر عملکرد پرسنل تاثیر دارد و استام صنعت تلاش کرده با حضور هفتگی روانشناس در سازمان و فراهم ساختن امکان مراجعه پرسنل به ایشان تلاشی برای سلامت هر چه بیشتر کارکنان این شرکت از نظر روانی انجام دهد.
علاوه بر این استام صنعت در روز دوشنبه با حضور پزشک سازمانی، وضعیت سلامت پرسنل را بطور جدی‌تر دنبال می کند.

حضور روانشناس در استام صنعت برای پرسنل

 
برچسب‌ها
استام صنعت