https://www.radioezam.com/7r7V/

اهدای پاداش به ایده‌های برتر در استام صنعت

تاریخ انتشار: ۰۸ دی ۱۴۰۰ | منبع: رادیو عظام
اهدای پاداش به ایده‌های برتر در استام صنعت
کارخانه استام صنعت از زیر مجموعه‌های هلدینگ عظام، پاداش پیشنهادات و ایده‌های نو را به پرسنل خود اهدا کرد. در این مراسم که در حضور دبیر و نمایندگان کمیته نظام پیشنهادات و معاونت حوزه فنی و خودکفایی انجام شد، پرسنل پاداشی برای ایده‌های خود دریافت کردند.
در دو ماه گذشته از بین تعداد زیاد پیشنهادات، با بررسی کمیته نظام پیشنهادات، 26 ایده پذیرفته شده و بر مبنای میزان سودآوری و بهره‌وری پاداشی به ایده داده می‌شود.


اهدای پاداش به ایده های برتر در استام صنعت
برچسب‌ها
استام صنعت