https://www.radioezam.com/X1QP/

دوره اطفای حریق در سازه سیم اشتهارد

تاریخ انتشار: ۰۳ دی ۱۴۰۰ | منبع: رادیو عظام
دوره اطفای حریق در سازه سیم اشتهارد
دوره آموزشی اطفای حریق در سایت سازه سیم اشتهارد برگزار شد.
آقای امیر پرتوی مسئول منابع انسانی سازه سیم از زیرمجموعه‌های هلدینگ عظام به رادیو عظام گفت: «دوره اطفای حریق با حضور کارشناس آتش‌نشانی و آموزش به پرسنل حراست، انبار، آشپزخانه، خدمات و سرپرست تولید و همچنین چند نفر از اپراتورهای تولید برگزار شد که در این دوره استفاده از کپسول اطفای حریق و انواع آتش‌ها و خاموش کردن با کپسول خاص آموزش داده شد.»
در این هفته در دو روز متوالی پک ارزاق به مبلغ یک میلیون تومان به پرسنل این واحد پرداخت شد.


دوره اطفای حریق در سازه سیم اشتهارد

دوره اطفای حریق در سازه سیم اشتهارد

دوره اطفای حریق در سازه سیم اشتهارد