https://www.radioezam.com/6B0s/

حضور شرکت‌های فرآوری و ساخت و پایا کلاچ در نمایشگاه ساخت داخل و رونق تولید

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۰ | منبع: رادیو عظام
حضور شرکت‌های فرآوری و ساخت و پایا کلاچ در نمایشگاه ساخت داخل و رونق تولید
نمایشگاه "ساخت داخل و رونق تولید" در محل دائمی نمایشگاه‌های استان گیلان در آذر ماه 1400 با حضور شرکت‌های فرآوری و ساخت و پایا کلاچ از زیر مجموعه‌های هلدینگ قطعات خودروی عظام برگزار گردید.
در این رویداد ۷۸ غرفه از توانمندی‌های تولیدی گیلان، از جمله فرآوری و ساخت و پایاکلاچ به معرفی محصولات و تولیدات خود پرداختند. هدف از برگزاری این نمایشگاه تبادل نظر بین تولیدکنندگان استان بوده است.حضور شرکت‌های فرآوری و ساخت و پایا کلاچ در نمایشگاه ساخت داخل و رونق تولید

حضور شرکت‌های فرآوری و ساخت و پایا کلاچ در نمایشگاه ساخت داخل و رونق تولید

حضور شرکت‌های فرآوری و ساخت و پایا کلاچ در نمایشگاه ساخت داخل و رونق تولید

حضور شرکت‌های فرآوری و ساخت و پایا کلاچ در نمایشگاه ساخت داخل و رونق تولید