https://www.radioezam.com/RbZ6/

تقدیر از زنان ورزشکار در گروه مدیریت بازار

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۳ | منبع: رادیو عظام

به جهت ترویج ورزش و بهبود شاخص‌های سلامت کارکنان و با توجه به تاکید و سفارش سهام‌دار محترم جناب آقای عباس ایروانی بر ورزش بانوان، یک سالن فوتسال و یک سالن بدنسازی برای استفاده عموم زنان شرکت در نظر گرفته شده است.
برای تشویق کلیه زنان شرکت به ورزش، از بانوان ورزش‌کاری که در سه ماه اخیر بیشترین حضور را در فضاهای ورزشی داشتند، با دادن هدایایی تقدیر شد.

تقدیر از زنان ورزشکار در گروه مدیریت بازار