https://www.radioezam.com/93s1/

بازدید میدانی و پایش اهداف و عملکرد شرکت سازه‌پویش

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۳ | منبع: رادیو عظام
این بازدید در قالب بازدیدهای دوره‌ای نظارت ستادی، در جهت پایش اهداف و عملکرد حوزه تولید و عملیات روز شنبه مورخ ۱۶/۴/۱۴۰3 انجام شد.

آقای میرزایی مدیر هلدینگ قطعات خودرو عظام همراه با تیم حوزه معاونت تولید و عملیات در شرکت سازه‌پویش حاضر و از کلیه بخش‌ها بازدید کردند. در این روز از خطوط تولید، انبار‌ها، واحد‌های ستادی، کیفیت و آزمایشگاه، تأسیسات کارخانه، مهندسی و تحقیق توسعه بازدید میدانی به عمل آمد. ایشان ضمن دیدار با همکاران و مسئولین واحد‌های مختلف، آخرین وضعیت تولید، موجودی‌ها، پروژه‌های توسعه، مشکلات و مسائل مهم کارخانه سازه پویش را از نزدیک مشاهده کردند. همچنین تحقق اهداف و عملکرد تولید بررسی و اقدامات ضروری در جهت تحقق حداکثری تولید محصولات و تأمین نیاز خودرو سازان تعیین شد.

گفتنی است شرکت سازه پویش از جمله شرکت های تولیدی گروه قطعات خودرو عظام با تعداد 530 نفر نیروی انسانی شاغل تولید کننده انواع قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی از جمله جلو آمپر، شبکه الکترونیک، مجموعه مدیریت پیشرانه خودرو EMS، سیستم های ترمز و تعادل پایداری خودرو ESC و بسیاری قطعات دیگر را برای تامین نیاز خودرو سازان داخلی از جمله شرکت ایران خودرو تامین می نماید.

بازدید میدانی و پایش اهداف و عملکرد شرکت سازه‌پویش

بازدید میدانی و پایش اهداف و عملکرد شرکت سازه‌پویش
برچسب‌ها
سازه پویش