https://www.radioezam.com/by7M/

برگزاری تور آموزشی تفریحی رادیو عظام مدرسه در پویان صنعت

تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ | منبع: رادیو عظام
برگزاری تور آموزشی تفریحی رادیو عظام مدرسه در پویان صنعت رادیو عظام مدرسه با همکاری شرکت پویان‌صنعت روز پنج‌شنبه 20 اردیبهشت 1403 تور آموزشی و تفریحی بازدید از مجموعه باغ ملی گیاهشناسی برای فرزندان پرسنل پویان‌صنعت برگزار می‌کند. این تور یک روزه، ویژه‌ی فرزندان 8 تا ۱۶ سال پرسنل پویان‌صنعت، از زیرمجموعه‌های هلدینگ عظام است. این برنامه علاوه بر بازدید از باغ گیاهشناسی شامل پذیرایی، ناهار و برنامه‌های سرگرمی است. علاقمندان به شرکت در این برنامه با توجه به ظرفیت محدود آن می‌توانند تا آخر وقت اداری چهارشنبه از طریق ارسال پیامک به شماره ۰۹۹۳2734478 ثبت‌نام کنند.

برگزاری تور آموزشی تفریحی رادیو عظام مدرسه در پویان صنعت رادیو عظام مدرسه با همکاری شرکت پویان‌صنعت روز پنج‌شنبه 20 اردیبهشت 1403 تور آموزشی و تفریحی بازدید از مجموعه باغ ملی گیاهشناسی برای فرزندان پرسنل پویان‌صنعت برگزار می‌کند. این تور یک روزه، ویژه‌ی فرزندان 8 تا ۱۶ سال پرسنل پویان‌صنعت، از زیرمجموعه‌های هلدینگ عظام است. این برنامه علاوه بر بازدید از باغ گیاهشناسی شامل پذیرایی، ناهار و برنامه‌های سرگرمی است. علاقمندان به شرکت در این برنامه با توجه به ظرفیت محدود آن می‌توانند تا آخر وقت اداری چهارشنبه از طریق ارسال پیامک به شماره ۰۹۹۳2734478 ثبت‌نام کنند.

برگزاری تور آموزشی تفریحی رادیو عظام مدرسه در پویان صنعت رادیو عظام مدرسه با همکاری شرکت پویان‌صنعت روز پنج‌شنبه 20 اردیبهشت 1403 تور آموزشی و تفریحی بازدید از مجموعه باغ ملی گیاهشناسی برای فرزندان پرسنل پویان‌صنعت برگزار می‌کند. این تور یک روزه، ویژه‌ی فرزندان 8 تا ۱۶ سال پرسنل پویان‌صنعت، از زیرمجموعه‌های هلدینگ عظام است. این برنامه علاوه بر بازدید از باغ گیاهشناسی شامل پذیرایی، ناهار و برنامه‌های سرگرمی است. علاقمندان به شرکت در این برنامه با توجه به ظرفیت محدود آن می‌توانند تا آخر وقت اداری چهارشنبه از طریق ارسال پیامک به شماره ۰۹۹۳2734478 ثبت‌نام کنند.