https://www.radioezam.com/sWeh/

برگزاری جلسه اختتامیه ممیزی داخلی در epms شرکت پایاذوب اصفهان

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ | منبع: رادیو عظام
جلسه اختتامیه ممیزی داخلی epms شرکت پایاذوب اصفهان با حضور مدیران هلدینگ عظام و مجتمع ذوب در روز چهارشنبه مورخ ۱۲ اردیبهشت ماه برگزار گردید. در این جلسه ضمن تاکید بر روند رو به رشد و توسعه مجموعه، نقاط قابل بهبود نیز مورد بررسی قرار گرفت.

برگزاری جلسه اختتامیه ممیزی داخلی در epms شرکت پایاذوب اصفهان
برچسب‌ها
پایا ذوب